اشعار سنگ مادر

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱

زندگی باغ و بهارش مادر است آفتاب و چشمه سارش مادر است

هر که را بینی به دنیا سر بلند اولین آموزگارش مادر است


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲

مـادر دلخسته منتها کشید با تن رنجور زحمتها کشیـد

کاسه صبـر دلش لبریز شد آن بهار عمـر او پاییـز شـد


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳

مادر در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گردد سرا پا همچو شمعی بی نفس آهسته می گرید

توئی در خاطرنا شاد ما تا آخرین لحظه بیادت چشم ما چون ساغر بشکسته می گرید


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴

فلک از کف ربودی مادر من شرار غم زدی بر پیکر من

گلم را ای فلک ، بردی ز دستم به هجران تو ای مادر نشستم


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵

مادرم بی تو صفا رفت ز کاشانه ما رونقی نیست دگر بعد تو در خانه ما

جای خالی تو را چون نگرم هر شب و روز از چه این زهر فلک ریخت به پیمانه ما


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶

مادرم بودی تو شمع محفل شب های ما مرهم زخم دل و غم خوار بر غم های ما

آنچنان رفتی به ناگه سوی منزلگاه دوست بعد تو ماتم سرا شد خانه و ماوای ما


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷

مادر من جوهر زحمتکشی ها بود و رفت هر چه مشکل زیست ، آسان رفت و آرام آرمید

مادرا آسوده خفتی ، با همه سنگین غمی قصه رنج مرا اکنون تو نتوانی شنید


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸

مادرم : چنـدیست آسمـان دلـم وا نمیشود یک غـــم نشستـه روی دلـم پـا نمیشود

احساس می کنم که دگر خاطرات تو کنج خیال خسته ی من جا نمیشود

روزی درست مثل همین روزهای غم گفتی : بیا که دستهای تو تنها نمیشود

حالا بیا و ببین که چه تنها و خسته ام بعد از تو هیچ وقت دلم وا نمیشود


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۹

در باغ دلم صنوبری جان می داد در سینـه مـن کبوتری جـان می داد

در بستر درد با دلی پر ز امید دیدم که چگونه مادرم جان می داد


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۰

مادرم کاخ دلم را ویرانه کردی دو چشمم را زخون پیمانه کردی

چو بلبل نغمه خوان بودم ز هجرت مرا با مرغ شب هم ناله کردی


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۱

بگو مادر هنوزم یادی از ما می کنی یا نه ؟ درون خاک تیره واعزیزا می کنی یا نه ؟

به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایم ؟ غم بی مادری را هم مداوا می کنی یا نه ؟


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۲

مادر رفتی ، درد و داغ توام یادگار ماند صد حسرت ز تو در دل امیدوار ماند

ای نشان رحمت حق ،مهر مطلق ، مادرم کی رود آن مهربانیهای تو از خاطرم-

رفته ای لیکن ، همیشه حاضری در جان من مرده ای اما نگردد مردن تو باورم


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۳

مادر ای مأمن عشق ، مهر خدا ، راحت جان کرده یزدان همه مهرش به وجود تو نهان

آشنایان همه از هجر تو در بحر غمند زنده در قلب منی زنده وجاوید بمان

یاد ایامی که مادر داشتیم افسری زیبنده برسر داشتیم

زندگی با او مرا افسانه بود روشنی بخش دلم در خانه بود

چون کبوتر سوی جنت پر کشید از می توحیدیان ساغر کشید


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۴

کیست مادر ؟ رحمت بی انتها کیست مادر ؟ عاشق بی ادعا

کیست مادر ؟ باغبان زندگی کیست مادر ؟ کس نداند جز خدا


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۵

مادرم رفت و ز داغش همه را گریان کرد خانه قلب مرا ازته دل ویران کرد

داغ جان سوز تو مادر تا ابد خواهد بود چون غم تو همه ی اعضای مرا ویران کرد


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۶

گرچه من دیگر نمی بینم گل روی تو را خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای نازنین محبوب من تا ابد یاد تورا در سینه پنهان می کنم


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۷

فاتحه ای چو آمدی برسر خسته ای بخوان لب گشا که می دهد لعل لبت به مرده جان

آنگه بپرسش آمد و فاتحه خواندو می رود گو نفسی که روح را می کنم از پی اش روان


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۸

به انتظار تو بودم که از سپیده بیایی حصار قربت مارا به خنده ای بگشایی

ز خوشه های سر شکم ستاره نذر تو کردم که پیش پای تو ریزم اگر به خانه بیایی


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۹

مادرم شعله ای از نور خدابود نه به یاد منو تو فکر خدا بود که رفت

همه جا ورد زبانش سخن آیه حق دم آخر به لبش ذکر خدا بود که رفت


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۰

مادر به خدا ماه در این خانه تو بودی روشنگر این خانه ویرانه تو بودی

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز ای آنکه به نیکی همه جا نام تو بودی


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۱

در بهشت منئ همه آغوش گرم توست گویی سرم هنوز به بالین نرم توست

پیوسته در هوای تو چشمم به جستجو ست هر لحظه با خیال تو جانم به گفت و گو ست

امروز هستی ام ز امید دعای توست فردا کلید باغ بهشتم از رضای توست


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۲

مادر ای پاک دل نیک سرشت ای به زیر قدمت باغ بهشت

گوهر عمر من تاج منی کعبه و مسجد و معراب منی


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۳

مادر جان آن شب ها که مارا شمع و جان بودی میان نا امیدی ها چراغ جاودان بودی

برایت زندگانی گرچه یکسر رنج و سختی بود بنازم همتت مادر که تا بودی صبور مهربان بودی


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۴

مادرم دیده به سویت نگران است هنوز غم تا دیدن تو بار گرانست هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو نام نیکت همه جا ورد زبانست هنوز


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۵

گرچه من دیگر گل روی تورا خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای نازنین بابای من تا ابد یاد تو را در سینه پنهان می کنم


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۶

آفتابی در جهان تابید و رفت عمر کوتاهش جهان را دید و رفت

هیچکس از دست او رنجش نداشت او چرا از دست ما رنجید و رفت


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۷

مهربانتر زدل عاشق مادر دل نیست به دو گیتی چو دل صادق ما درد و دل نیست

دل پاکی طلبیدم که کنم هدیه به او هرچه گشتم به خدا لایق مادر دل نیست


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۸

خوش آمدی به مزارم نموده ای یادم بخوان سوره الحمد تا شادم کنی


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۹

مطمئن باش که مهرت نرود از دل ما مگر آن روز که در خاک شود منزل ما


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۰

روح پاکت به دعا شاد کنیم تادم مرگ تو را یاد کنیم


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۱

بعد از وفات تربت ما در زمین مجوری در سینه های مردم عارف مزار ماست


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۲

آبروی اهل دل از خاک پای مادر است هرچه دارند این جماعت از دعای مادر است

آن بهشتی را که قرآن میکند توصیف آن صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۳

مادرم فردا که زهرا پا به کوثر می نهد در صف خدمتگذارانش تو را جا می دهد

باز آنجا هم مرام مادریرا پیشه گیر جان مولا پیش زهرا دست ماراهم بگیر


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۴

همی نالم که مادر در برم نیست صفا و سایه او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشیدند برابر با نگاه مادرم نیست


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۵

مادر ای آیت عشق خدایی گل خوشبوی باغ آشنایی

از آن روزی که رفتی دردل خاک دلم میسوزد از درد جدایی


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۶

دلم از غمت ما غدر شکستی تمام رشته ها از هم گسستی

یقین دارم که در باغ بهشتی کنار حضرت زهرا نشستی


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۷

مادر درسوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید سراپا همچو شمعی بی نفس آهسته می گرید

تویی در خاطر دلهای ما تا آخرین لحظه بیادت چشم ما چون ساغر بشکسته می گرید


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۸

ای مادر عزیز ندانم چه گویمت از بسکه تو مهربانی و پاکیزه گستری

هر چند من ندیدم فرشته ای به عمر خویش دانستم که تو صدها بار بهتری


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۹

این مرقد عشق و آرزو هاست این تربت پاک مادر ماست

ای خاک تو حرمتش نگه دار این رنج کشیده مادر ماست


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۰

یاد ایامی که مادر داشتیم افسری زیبنده بر سر داشتیم

زندگی با او مرا افسانه بود روشنی بخش دلم درخانه بود


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۲

بود سر تا سر عمرش به زبان نام خدا همدمش حضرت زهرا و شفیع او رضا


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۳

زندگی صحنه ی یکتـای هنرمنـدی مـاست هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صـــحـنــــه پـیــوســتـه بــه جــاســت خـــرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۴

تو هرگز زندگی شوری ندارد ، مادرم بی تو هرگز شمع دل نوری ندارد ، مادرم

جای اشک از دیدگان خون می فشانم باز هم بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، مادرم


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۵

ندیدم در جهان بهتر ز مادر سرو جانم همه بادا فدایت


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۶

مهربانتر زدل عاشق مادر ، دل نیست به دو گیتی چون دل صادق مادر دل نیست

دل پاکی طلبیدم که کنم هدیه به او هرچه گشتم به خدا لایق مادر دل نیست


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۷

لیله قدر است امشب یا شب بی مادری من به چشم خویش دیدم مادرم یادت بخیر

جای تو خالی چو بینم آه سردی بر کشم عقده ها بگرفته راه حنجرم یادت بخیر

غرق دریای غم و اندوه گشتم بی شکیب من تو را گم کرده ام ای گوهرم یادت بخیر

هم نشین حضرت زهرا شوی اندر بهشت روز و شب خون بارد این چشم ترم یادت بخیر

*+

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۸

قلبم شده رنجور زهجر تو مادر فکرم شده اینگونه پریشان تو مادر

هر لحظه کنم آرزوی روی تو افسوس دستم شده کوته زدامان تو مادر


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۹

این چه شمع است که خاموش نگردد هرگز مرگ مادر که فراموش نگردد هرگز


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۰

مادر به تو سوگند که در این خانه خاموش افسانه شادی وخوشی گشته فراموش


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۱

ای خاک تیره مادر ما را عزیزدار این نور چشم ماست که در برگرفته


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۲

مادر امروز جهان بی تو نبیند چشمم این منم بر سر خاک تو که خاک بر سرم


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۳

اینجا بهشت ارزو در زیر خاک است ارامگاه مادری مظلوم وپاک است


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۴

مادرم غم تو.همنفسم شد به جان تو با این غم بزرگ چه خاکی بر سر کنم


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۵

مادرم رفتی و داغت به دل ماست هنوز هرکجا می نگرم روی تو پیداست هنوز


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۶

این که مرقد عشق وآرزوهاست این تربت پاک مادر ماست

ای خاک تو حرمتش نگهدار این رنج کشیده مادر ماست


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۷

مادر ای آفتاب هستی بخش زیر پایت بهشت جاوید است

دامن پاکت ای فرشته مهر باغ آلاله گون توحید است


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۸

امروز هستی ام ز امید دعای توست فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

مادرم بهشت من همه اغوش گرم توست گویی سرم هنوز بر بالین نرم توست


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۸

بخواب ای مادرم آرام وخسته بخواب ای مادرم ای دل شکسته

بمیرم من برای غصه هایت بمیرم من برای اشک هایت


شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۹

مادرم ای چشمه ی مهرو وفا مادرم ای آیت لطف خدا

مادرم ای روز سختی یار من مادرم ای بهترین غمخوارم


ای روح ایثار ای مادر من ای خاک پایت تاج سر من

از شوق رویت ای مهر تابان خون میزند جوش در پیکر من

اشتراک گذاری: